Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Välkommen till Gävle Galvan AB

Gävle Galvan AB stängde sin varmförzinkningsanläggning i november 2014

Från den 3:e november 2014 avslutades möjligheten att lämna gods för varmförzinkning i anläggningen. För alternativa varmförzinkningsmöjligheter, kontakta Kent Rosenqvist på 070-205 22 99 eller kent.rosenqvist@gavlegalvan.se.

Vi tackar våra varmförzinkningskunder, samarbetspartners och leverantörer för ett gott samarbete, som sträcker sig tillbaka till 1920-talet.

Vi hänvisar till vårt systerbolag, Brödrene Berntsen AB, för förfrågningar gällande kundunika stålkonstruktioner. B Berntsen har tagit över delar av avtal, kundkontakter samt viss personal.

Gällande tryckkärl; kontakta fd avd Tryckkärl, numera Gävle Tryckkärl och Vatten AB, vid förfrågingar etc. 

Globalmenu

Kontakt info

Gävle Galvan AB 
Kanalvägen 20-22 
Box 406 
801 05 Gävle

Tel:  +46 26 120020
Fax: +46 26 103667